Nên cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe trước khi có thai

Nên cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe trước khi có thai

Do bản chất của loại hình bảo hiểm sức khỏe nên bảo hiểm thai sản chỉ được bán kèm với bảo hiểm sức khỏe và có áp dụng thời gian chờ trước khi được bảo hiểm. Khi bạn quyết định sinh em bé, bảo hiểm sức khỏe có thể không phải là ưu tiên hàng […]

Read More
Những công ty bảo hiểm sức khỏe và tai nạn uy tín

Những công ty bảo hiểm sức khỏe và tai nạn uy tín

Chúng ta không ai lường trước những rủi ro trong cuộc sống nên rất cần bảo hiểm sức khỏe và tai nạn để giảm bớt gánh nặng chi phí, tuy nhiên cần lựa chọn công ty uy tín để mua bảo hiểm cho phù hợp.

Cuộc sống con người luôn xảy ra những bất trắc, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cũng như không lường trước được những tai nạn có thể ập đến bất ngờ. Nhưng bạn có thể phòng tránh và hạn chế các rủi ro đó bằng việc mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người.

Hiện nay có 3 công ty có sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn được khách hàng phản hồi tích cực và uy tín nhất sau đây:

Read More