Nên cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe trước khi có thai

Nên cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe trước khi có thai

Do bản chất của loại hình bảo hiểm sức khỏe nên bảo hiểm thai sản chỉ được bán kèm với bảo hiểm sức khỏe và có áp dụng thời gian chờ trước khi được bảo hiểm. Khi bạn quyết định sinh em bé, bảo hiểm sức khỏe có thể không phải là ưu tiên hàng […]

Đọc thêm