Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.

Khái niệm bảo hiểm con người phi nhân thọ

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khoẻ và khả năng lao động của con người.

Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.

Về phương diện pháp lý, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm theo đó để đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định theo thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Nói cách khác, bảo hiểm con người phi nhân thọ chỉ đảm bảo về tính mạng con người chứ không đảm bảo về mặt tài sản, vật chất khác. Ví dụ như trong một vụ tai nạn hỏa hoạn mà có xảy ra thiệt hại về cả người và của, những tổn hại về người như tử vong, nằm viện… thuộc đối tượng của bảo hiểm này, còn thiệt hại về tài sản thuộc đối tượng của loại bảo hiểm khác.

Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Vai trò của bảo hiểm con người phi nhân thọ

Bảo hiểm con người phi nhân thọ ra đời có một vai trò vô cùng to lớn không chỉ đối với chính người tham gia bảo hiểm mà còn đối với toàn xã hội. Có thể khái quát vai trò của bảo hiểm con người phi nhân thọ thành 3 điểm lớn như sau:

– Đối với người tham gia bảo hiểm con người phi nhân thọ: Việc tham gia bảo hiểm con người phi nhân thọ giúp người tham gia có quyền yên tâm hơn về mặt tinh thần trong cuộc sống, yên tâm hoạt động và sản xuất. Mặt khác khi tham gia bảo hiểm con người phi nhân thọ với cuộc sống khi không may rủi ro xảy ra bởi vì khi rủi ro xảy ra thu nhập của người đó có thể bị giảm hoặc mất lúc này khó khăn với chính họ và sẽ tạo gánh nặng cho gia đình họ.

Hơn nữa, khi khách hàng tham gia bảo hiểm cho người thân còn thể hiện sự quan tâm của mình tới người thân, cũng có thể tạo nên một động lực cho cuộc sống, ví dụ như con mua bảo hiểm cho bố mẹ thể hiện sự báo hiếu, bố mẹ mua bảo hiểm cho con thì con cái biểu hiện sự biết ơn mà cố gắng học tập, phấn đấu khỏi phụ lòng cha mẹ.

– Đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm con người phi nhân thọ cho nhân viên: Vừa thể hiện được sự quan tâm tới người lao động khiến họ yên tâm làm việc như vậy nâng cao được năng suất, lợi nhuận của công ty, mặt khác khi có rủi ro xảy ra thì tổ chức, doanh nghiệp cũng giảm được những khoản bồi thường vì khi đó đã có bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả. Hơn nữa với việc làm đó thì cũng nâng cao được uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

– Đối với toàn xã hội: Bảo hiểm con người phi nhân thọ góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và cho toàn xã hội, thể hiện sự chia sẻ rủi ro của những người tham gia bảo hiểm. Mặt khác bảo hiểm con người phi nhân thọ cũng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chính sự bồi thường của các công ty bảo hiểm giúp khách hàng ổn định cuộc sống khi gặp phải rủi ro giúp cho nhà nước phải chi phí hỗ trợ ít hơn, dành số tiền đó đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quay trở lại đảm bảo cuộc sống ổn định cho cho người dân.

Ngoài ra đây cũng là công cụ để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dâb, tạo việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội.

Đặc điểm của bảo hiểm con người phi nhân thọ

Khác với bảo hiểm nhân thọ là quá trình bảo hiểm các rủi ro liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người, bảo hiểm con người phi nhân thọ mang những đặc điểm sau đây:

– Rủi ro được nhắc đến trong bảo hiểm là các trường hợp bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau thai sản… ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

– Người được nhận bảo hiểm con người phi nhân thọ phải ở trong khoảng tuổi nào đó, không chấp nhận đối tượng người nhận bảo hiểm quá thấp (dưới 12 tháng tuổi) hoặc quá cao tuổi (trên 65 tuổi).

– Thời hạn bảo hiểm con người phi nhân thọ thường ngắn hạn, chỉ thường trong khoảng 1 năm. Một số loại bảo hiểm thường như bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật…

– Có thể kết hợp chọn lựa các loại hình bảo hiểm có tích hợp đặc điểm của bảo hiểm con người phi nhân thọ trong cùng 1 hợp đồng bảo hiểm để giúp giảm thiểu chi phí đóng bảo hiểm.

Bảo hiểm con người phi nhân thọ được coi là loại hình bảo hiểm bổ sung hữu hiệu nhất cho các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trên thế giới, loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ được triển khai sớm hơn loại hình bảo hiểm nhân thọ. Ở Việt Nam, hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ được triển khai vào những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90, mãi tới năm 1996 mới tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ.

Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Các loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ

Tùy theo từng tiêu chí mà có thể chia bảo hiểm con người phi nhân thọ thành các loại khác nhau. Nếu theo tính chất của rủi ro thì có thể chia sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ thành ba loại là:

– Bảo hiểm tai nạn: Là loại hình bảo hiểm khi một tai nạn bất ngờ xảy ra làm người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật thân thể, người bảo hiểm sẽ thanh toán cho người thụ hưởng các khoản tiền theo điều khoản của hợp đồng. Các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại này như:

  • Bảo hiểm tai nạn con người 24/24.
  • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
  • Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.
  • Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh.
  • Bảo hiểm khách du lịch trong nước.

– Bảo hiểm sức khỏe: Có mục đích thanh toán các khoản trợ cấp chi phí y tế cho người được bảo hiểm trong các trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn .. . phải vào viện điều trị và phẫu thuật hoặc bị chết do bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm. Các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại này như: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật…

– Bảo hiểm kết hợp: Loại bảo hiểm này sẽ thanh toán một khoản tiền khi người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn phải nằm viện và/hoặc phẫu thuật hoặc tử vong do ốm đau bệnh tật. Kết hợp các tiêu thức và để thuận lợi cho khách hàng thì có thể chia bảo hiểm con người phi nhân thọ thành các loại sau đây:

  • Bảo hiểm tai nạn con người.
  • Bảo hiểm chi phí y tế.
  • Bảo hiểm sinh mạng kết hợp con người.
  • Bảo hiểm học sinh.
  • Bảo hiểm du lịch.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu bảo hiểm con người phi nhân thọ nhân thọ mà khách hàng có thể tìm hiểu và chọn lựa. Các hãng bảo hiểm này có nhiều gói bảo hiểm khác nhau cùng những lợi ích phù hợp, đem lại nhiều sự lựa chọn để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng khi muốn tìm và tham gia gói bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân và gia đình.

Bình luận