TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

So sánh Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

Hãy cùng HosoBaoHiem.com so sánh Bảo hiểm nhân thọ với Bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau thế nào qua bài viết sau đây.

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết (Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam).

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ (Theo Điều 3, Chương 1, Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam).

So sánh Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

Sự khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

Thông thường khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính. Các sản phẩm bổ sung này có đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ nhưng lại thuộc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên rất khó để đưa ra so sánh chi tiết.

Sự khác biệt cơ bản của bảo hiểm phi nhân thọ so với bảo hiểm nhân thọ là bạn chỉ được nhận tiền bồi thường khi có rủi ro xảy ra và nếu không có bất kỳ rủi ro nào, bạn sẽ không nhận được gì khi hợp đồng hết hạn. Chính vì vậy, bảo hiểm phi nhân thọ thường có bảo phí rất thấp so với bảo hiểm nhân thọ và thời gian đóng phí và được bảo hiểm cũng rất ngắn (thông thường chỉ một, hoặc hai năm).

Bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ đảm bảo cho các rủi ro về con người (sức khoẻ, tai nạn, du lịch…), mà còn đảm bảo các rủi ro cho tài sản (nhà cửa, ôtô…) và trách nhiệm. Nhu cầu bảo hiểm sức khoẻ, tai nạn hay bảo hiểm khi đi du lịch đã trở thành những ưu tiên hàng đầu của các gia đình, khi cuộc sống đã đỡ bớt những khó khăn về “cơm áo gạo tiền”.

Căn cứ theo nhận thức thực tế về sản phẩm của hai nghiệp vụ bảo hiểm thì bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ có các điểm khác nhau cơ bản như sau :

Tiêu chí so sánh Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ
Đối tượng bảo hiểm chính hợp đồng Tính mạng (con người) Các đối tượng còn lại (tài sản, trách nhiêm dân sự…)
Thời hạn hiệu lực hợp đồng Có thể liên tục suốt cả đời người Hiệu lực trong 1 năm
Thời gian đóng phí của hợp đồng Đóng phí trong 4 – 20 năm Đóng phí trong 1 năm
Khi không có rủi ro xảy ra Được nhận lại: khoản tiền + lãi chia (nếu có) Mất hoàn toàn phí đóng (nên phí đóng rất thấp)
Tổng số tiền tối đa bồi thường khi tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cùng lúc Bồi thường tất cả hợp đồng khi rủi ro xảy ra (vì tính mạng là vô giá) Không vượt quá giá trị tài sản dù có mua nhiều hợp đồng

Hình thức bảo hiểm nhàbảo hiểm ô tô hiện là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến hiện nay. Các ngân hàng đã liên kết với các công ty bảo hiểm để sử dụng các kênh bán hàng của ngân hàng nhằm bán các sản phẩm bảo hiểm thông qua mô hình Bancassurance và khách hàng sẽ được tiếp cận những sản phẩm bảo hiểm trọn gói với chi phí hợp l‎ý và quyền lợi thoả đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *