Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhóm An Khang Hưng Nghiệp

Ngày 3/9 công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam – thành viên của Hanwha Life Insurance (Hàn Quốc) – chính thức ra mắt sản phẩm Hanwha Life – An Khang Hưng Nghiệp, bảo hiểm nhóm dành cho doanh nghiệp.

Đây là sản phẩm giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh và hỗ trợ tài chính chu toàn cho người lao động an tâm hoàn thành tốt công việc của mình.

Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhóm An Khang Hưng Nghiệp

Theo đó, sản phẩm Hanwha Life – An Khang Hưng Nghiệp là một nhóm các sản phẩm bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm, Bảo hiểm bổ sung tai nạn nhóm và Bảo hiểm bổ sung hỗ trợ viện phí nhóm.

Cụ thể, đối với sản phẩm chính bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm, công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm do tai nạn; 200% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn đặc biệt cho người thụ hưởng.

Đối với sản phẩm bảo hiểm bổ sung tai nạn nhóm, công ty sẽ chi trả tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong do tai nạn; 100% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.

Đối với sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ viện phí nhóm, công ty chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện cho quyền lợi hỗ trợ viện phí do bệnh/tai nạn; 300% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện cho quyền lợi hỗ trợ viện phí do ung thư; 300% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật.

Bình luận