Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.

Đọc thêm
BHXH Thanh Hóa và cách tra cứu mã số bảo hiểm online

BHXH Thanh Hóa và cách tra cứu mã số bảo hiểm online

BHXH Thanh Hóa là cơ quan cấp tỉnh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện ủy quyền các hoạt động BHXH tại địa phương. Vậy BHXH Thanh Hóa ở đâu? Cách tra cứu số sổ BHXH Thanh Hóa online như thế nào? Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa ở đâu? Cách liên hệ […]

Đọc thêm