Tìm hiểu quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Tìm hiểu quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Từ năm 2018 các quy định về bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc đã bổ sung rất nhiều chế độ về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để lao động nữ được hưởng bảo hiểm thai sản linh hoạt hơn.

Theo quy định mới nhất, bảo hiểm thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh con mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai. Điều đó có nghĩa là chế độ thai sản mới nhất sẽ bao gồm suốt thời gian mang thai và nghỉ thai sản các tháng sau sinh.

Read More