TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Những điều cần biết về bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Chủ sở hữu xe phải mua bảo hiểm ô tô bắt buộc, tuy nhiên nhiều người vẫn coi đây là một loại hình bảo hiểm mang tính bắt buộc mà chưa hiểu được hết tác dụng của nó đối với chiếc xe của mình.

Bảo hiểm ô tô có bắt buộc không?

Bảo hiểm ô tô bắt buộc hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây là gói bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe ô tô khi tham gia giao thông.

Bảo hiểm ô tô bắt buộc là gì?

Bảo hiểm ô tô bắt buộc là gói bảo hiểm mà tất cả các phương tiện ô tô tham gia giao thông tại Việt Nam đều phải tham gia bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Đây là gói bảo hiểm nhằm đảm bảo cho quyền lợi của bên thứ 3 nếu chẳng may xe gây ra những tổn thất và thiệt hại cho bên thứ 3.

Tuy nhiên thì hiện nay có khá nhiều người chỉ coi loại bảo hiểm này để đối phó với cảnh sát giao thông mà chưa hiểu rõ hết về quyền lợi và trách nhiệm của gói bảo hiểm này.

Những điều cần biết về bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Trong các trường hợp xảy ra tai nạn thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường và chi trả giúp bạn những tổn thất, thiệt hại về tính mạng, thân thể và tài sản đối với bên thứ 3 theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà cố ý gây thêm thiệt hại thì sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả hay bồi thường.

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng quy định.
 • Với một xe cơ giới chủ xe không được tham gia đồng thời hai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.
 • Bên cạnh việc tham gia bảo hiểm bắt buộc xe ô tô chủ xe có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện thông qua việc thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bán bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe cơ giới: trực tiếp, thông qua đại lý bảo hiểm môi giới bảo hiểm hoặc sử dụng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phạm vi bồi thường thiệt hại

 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Thời gian và hiệu lực bảo hiểm xe bắt buộc

Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm tính từ thời điểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ sẽ vẫn có hiệu lực đối với chủ xe mới.

Phí bảo hiểm ô tô bắt buộc là bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc không biết mức phí bảo hiểm ô tô bắt buộc là bao nhiêu và có sự khác biệt gì giữa các công ty bảo hiểm hay không? Tuy nhiên bạn cần phải biết rằng phí bảo hiểm ô tô đã được quy định bởi Bộ Tài chính nên giữa các công ty bảo hiểm sẽ không có sự khác biệt về phí bảo hiểm ô tô bắt buộc.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ 3 và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm ô tô bắt buộc

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Mức bồi thường bảo hiểm:

 • Mức bồi thường bảo hiểm về người: được xác định dựa trên Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Mức bồi thường thiệt hại về tài sản: được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

Những điều cần biết về bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường với bảo hiểm ô tô bắt buộc

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới.
 • Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
 • Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.

Mức phạt không có bảo hiểm xe ô tô Điểm b, Khoản 4, Điều 21 quy định như sau: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với thực trạng giao thông tại Việt Nam, dù có cẩn thận đến mấy thì những va chạm tác động từ bên ngoài cũng là không thể tránh khỏi. Khi được trang bị bảo hiểm ô tô bắt buộc, tâm lý lái xe của bạn cũng sẽ thoải mái hơn, không bị căng thẳng vì phải tập trung tránh những tác động dù là nhỏ nhất.

Chí phí bảo hiểm chính là chi phí bảo hộ rủi cho bạn, vậy nên các loại hình bảo hiểm kèm theo cũng như bảo hiểm ô tô bắt buộc chính là phần bảo đảm sự an toàn tốt nhất cho chiếc xe thân yêu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *