TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Tìm hiểu quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Từ năm 2018 các quy định về bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc đã bổ sung rất nhiều chế độ về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để lao động nữ được hưởng bảo hiểm thai sản linh hoạt hơn.

Theo quy định mới nhất, bảo hiểm thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh con mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai. Điều đó có nghĩa là chế độ thai sản mới nhất sẽ bao gồm suốt thời gian mang thai và nghỉ thai sản các tháng sau sinh.

Tìm hiểu quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Đối tượng hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc:

 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi.
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc:

 • Với các trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao động nữ nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con/ nhận nuôi con nuôi.
 • Với trường hợp Lao động nữ sinh con đã đóng đủ BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Với trường hợp người lao động đủ 2 điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bạn nên chú ý về thời gian 12 tháng trước khi sinh con/ nhận nuôi con nuôi, cách xác định sẽ như sau:

 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng nàykhông tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/ nhận nuôi con nuôi.
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng này được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/ nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ:

Chị A sinh con ngày 18/1/2017 và tháng 1/2017 có đóng bhxh, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017. Nếu trong thời gian này chị A đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Thời gian hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Thời gian hưởng bảo hiểm khi khám thai

Các mẹ bầu sẽ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày (trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai).

Thời gian hưởng bảo hiểm khi sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì thời gian nghỉ việc tối đa như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi.
 • 20 ngày nếu thai từ 5 – 13 tuần tuổi.
 • 40 ngày nếu thai từ 13 – 25 tuần tuổi.
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Thời gian hưởng bảo hiểm khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì thời gian nghỉ việc tối đa như sau:

 • 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai.
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian hưởng bảo hiểm khi sinh con

Lao động nữ sinh con đươc hưởng bảo hiểm khi nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Mức hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi

Ví dụ:

Chị B sinh con ngày 13/5/2018 (thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền), có quá trình đóng BHXH như sau:

 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2017 (24 tháng) đóng BHXH với mức lương 8.500.000 đồng/ tháng.
 • Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017 (4 tháng) đóng BHXH với mức lương 7.000.000 đồng/ tháng.
 • Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018 (8 tháng) nghỉ dưỡng thai, không đóng BHXH.

Như vậy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị B được tính như sau bằng: [(7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2)] / 6 = 7.500.000 (đ/tháng).

Thủ tục, hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Vậy bạn có thể hiểu rằng trong vòng 55 ngày kể từ ngày NLĐ đi làm trở lại thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, quá hạn sẽ không được giải quyết.

Tìm hiểu quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp chẳng may sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Hỗ trợ dưỡng sức, phục hồi sau khi sinh

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày làm việc đầu tiên sau chế độ nghỉ thai sản, bạn có quyền xin nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe, và được nhận 30% lương tối thiểu chung/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà, hoặc 40% lương tối thiểu chung/ngày nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Nghỉ 5 ngày/ năm trong những trường hợp bình thường.
 • Nghỉ tối đa 7 ngày/ năm trong trường hợp sinh mổ.
 • Nghỉ tối đa 10 ngày/ năm trong trường hợp mang đa thai.

Hi vọng những thông tin trong bài đã giúp người lao động nữ có kế hoạch sinh con hay đang mang bầu hiểu rõ hơn về chế độ hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc, đủ để tự bảo vệ những quyền lợi chính đáng của bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *