TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Tìm hiểu quy định bảo hiểm xã hội thai sản năm 2018

Chế độ bảo hiểm thai sản cho lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018 có một số điểm quan trọng các chị em cần chú ý để tránh bị ảnh hưởng quyền lợi.

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ BHXH thai sản cho người lao động như sau:

Điều kiện về đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội thai sản:

 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi.
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

 • Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi: đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con.
 • Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ thị của cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Người lao động đáp ứng các điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Tìm hiểu quy định bảo hiểm xã hội thai sản năm 2018

Thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản

Thời gian nghỉ hưởng chế độ BHXH thai sản được quy định chi tiết tại Điều 32, 33, 34, 36, 37 Luật BHXH 2014.

STT Các trường hợp Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản
1 Khám thai
 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày trong suốt thời gian mang thai.
 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 02 ngày (trường hợp ở xa cơ sở KCB hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường).
2 Sinh con
 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng mỗi con tính từ con thứ 2 trở đi.
 • Lao động nam khi vợ sinh con được nghỉ 05 ngày (vợ sinh thường), 07 ngày (sinh mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi)…
3 Nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi Lao động được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi
4 Lao động thực hiện các biện pháp tránh thai Thời gian nghỉ việc tối đa:

 • 07 ngày với lao động nữ đặt vòng tránh thai.
 • 15 ngày với lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
5 Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý (nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền) Thời gian nghỉ việc tối đa:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
6 Con mất
 • Nếu chẳng may con mất sau sinh và dưới 2 tháng tuổi thì người mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Con mất sau sinh và từ 2 tháng tuổi trở lên, mẹ được nghỉ 2 tháng tính từ ngày con mất nhưng thời gian nghỉ việc hưởng thai sản không vượt quá thời gian quy định là 6 tháng. Khoảng thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
7 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần và được quy định cụ thể như sau:

 • Lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên: được nghỉ thêm tối đa không quá 10 ngày.
 • Lao động nữ sinh con phải phẫu thuật: tối đa 7 ngày.
 • Tối đa 5 ngày với các trường hợp khác.

Mức hưởng bảo hiểm thai sản năm 2018

Mức hưởng chế độ BHXH được quy định tại Điều 38, 39, 41 Luật BHXH 2014 cụ thể như sau:

Mức hưởng sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi

Trợ cấp một lần

Lao động nữ khi sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con.

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, do đó, mức hưởng trợ cấp một lần cho lao động sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi là 2 x 1.390.000 = 2.780.000 đồng.

Mức hưởng 06 tháng nghỉ sinh con hoặc nhận nuôi con

Cơ sở để tính mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Mức hưởng 06 tháng nghỉ sinh con bằng 100% mức mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc.

Như vậy, trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi thì mức hưởng như sau:

Mức hưởng sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi = Trợ cấp 1 lần tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con + Mức hưởng 06 tháng nghỉ sinh con hoặc nhận nuôi con.

Mức hưởng khi khám thai

Mức hưởng một ngày đối với chế độ khám thai được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày, cụ thể cách tính như sau:

Mức hưởng 1 ngày khi khám thai = (Mức bình quân tiền lương 06 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc đi khám thai/ 24 ngày) x Số ngày được nghỉ.

Tìm hiểu quy định bảo hiểm xã hội thai sản năm 2018

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Điều 41 Luật BHXH 2014 quy định “Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”. Theo đó, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện nay là 417.000 đồng/ngày (từ ngày 1/7/2018).

Trên đây là 3 chú ý về điều kiện hưởng, thời gian nghỉ và mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản mới nhất năm 2018 mà mẹ bầu nên nắm vững để bảo vệ quyền lợi của mình. Chế độ BHXH thai sản giúp người lao động khi mang thai và nghỉ sinh con được Quỹ BHXH hỗ trợ một phần thu nhập để đảm bảo những nhu cầu sống thiết yếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *