TRUNG TÂM THÔNG TIN & TƯ VẤN BẢO HIỂM ONLINE

Hotline: 1900.9068

Tìm hiểu phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

Phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh phù hợp với nhiều gia đình có thu nhập trung bình ở Việt Nam, gồm 2 loại Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và Bảo hiểm kết hợp con người.

Bảo hiểm sức khỏe của Bảo Minh rất đa dạng về các dòng sản phẩm và dịch vụ. Trong đó có 2 loại bảo hiểm được nhiều người lựa chọn là Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và Bảo hiểm kết hợp con người vì có mức phí phù hợp với nhiều gia đình.

Tìm hiểu phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

1. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Người được tham gia loại bảo hiểm sức khỏe toàn diện là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi.

Khách hàng có quyền tham gia lựa chọn 2 trong 3 phạm vi bảo hiểm sau:

– Phạm vi A: Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản.
– Phạm vi B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn.
– Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

Mức phí bảo hiểm Bảo Minh với sức khỏe toàn diện

Số tiền bảo hiểm dựa trên chương trình bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn như sau:

Chương trình bảo hiểm phổ thông: Số tiền bảo hiểm phạm vi từ 1-20 triệu đồng/người (hoặc ngoại tệ tương đương).
Chương trình bảo hiểm đặc biệt: Số tiền bảo hiểm phạm vi từ 20-80 triệu đồng/người (hoặc ngoại tệ tương đương).

Tỷ lệ phí bảo hiểm sức khỏe diện phổ thông được Bảo Minh tính như sau:

Phạm vi BH/Tuổi 1-18 18-40 41-50 51-60 61-65
Phạm vi A 0,15% 0,29% 0,55% 0,95% 1,55%
Phạm vi B 0,25% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
Phạm vi C 0,30% 0,38% 0,55% 0,65% 0,90%

Tỷ lệ phí bảo hiểm sức khỏe diện đặc biệt được Bảo Minh tính như sau:

Phạm vi BH/Tuổi 1-18 18-40 41-50 51-60
Phạm vi A 0,13% 0,23% 0,53% 0,75%
Phạm vi B 0,25% 0,28% 0,28% 0,28%
Phạm vi C 0,28% 0,36% 0,48% 0,62%

Công thức tính phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm có từ 50 thành viên trở lên, tuổi trung bình của nhóm thuộc vào nhóm tuổi nào thì áp dụng tỷ lệ phí của nhóm tuổi đó cho tất cả các thành viên nhóm.

Ngoài ra, Bảo Minh áp dụng chính sách điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm theo số lượng người tham gia, càng đông người thì tỷ lệ phí càng giảm, ví dụ nhóm tham gia từ 10-30 người sẽ được giảm 3% so với tỷ lệ phí bảo hiểm cá nhân và giảm tới 30% với nhóm khách hàng trên 500 người. Vì vậy bạn nên rủ thêm người trong gia đình, bạn bè với nhau để cùng mua chung sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Trong quá trình tham gia nếu hợp đồng bảo hiểm tái tục không có tổn thất khách hàng sẽ được giảm phí theo tỷ lệ là:

– 1 năm giảm tối đa 5% tổng phí.
– 2 năm liên tục giảm tối đa 10% tổng phí.
– 3 năm liên tục trở lên giảm tối đa 20% tổng phí.

Trong mọi trường hợp, tổng tỷ lệ giảm phí không quá 40%.

Tìm hiểu phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

2. Bảo hiểm kết hợp con người Bảo Minh

Đối tượng được tham gia bảo hiểm kết hợp con người Bảo Minh gồm mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt nam từ 18-65 tuổi.

Bảo Minh không nhận bảo hiểm cho các đối tượng:

– Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
– Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Khách hàng phải tham gia ít nhất 2 trong 3 phạm vi bảo hiểm sau:

– Phạm vi A: Chết do mọi nguyên nhân.
– Phạm vi B: Thương tật thân thể do tai nạn.
– Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

Trường hợp tham gia phạm vi bảo hiểm B và C, phạm vi bảo hiểm B sẽ tự động mở rộng bảo hiểm cho sự kiện bảo hiểm “chết do tai nạn”. Trong trường hợp này tỷ lệ phí bảo hiểm của phạm vi bảo hiểm B tăng thêm 0,05%/ năm.

Cách tính phí bảo hiểm Bảo Minh với bảo hiểm kết hợp con người

Người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm trong phạm vi từ 1-20 triệu đồng/người.

Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng như sau:

Phạm vi BH/Tuổi 18- 40 41- 60 61- 80
Phạm vi A 0,34% 1,30% 1,85%
Phạm vi B 0,23% 0,23% 0,23%
Phạm vi C 0,40% 0,63% 1,00%

Phí bảo hiểm vẫn áp dụng công thức tính: Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm có từ 50 thành viên trở lên, tuổi trung bình của nhóm thuộc vào nhóm tuổi nào thì áp dụng tỷ lệ phí của nhóm tuổi đó cho tất cả các thành viên nhóm.

Bảo hiểm Bảo Minh

áp dụng tỷ lệ phí ngắn hạn cho Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và Bảo hiểm sức khỏe con người trong trường hợp tham gia dưới 1 năm như sau:

– Đến 3 tháng: 30% phí cả năm.
– Đến 6 tháng: 60% phí cả năm.
– Đến 9 tháng: 85% phí cả năm.
– Trên 9 tháng: 100% phí cả năm.

Với 2 gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được thiết kế với mức phí phù hợp cho những gia đình có thu nhập trung bình và trung bình khá nêu trên Bảo Minh đảm bảo sẽ giúp gia đình bạn phòng tránh những rủi ro thường gặp trong cuộc sống, giúp bạn có một cuộc sống thoải mái và an tâm hơn.

Bình luận