TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Những công ty bảo hiểm sức khỏe và tai nạn uy tín

Chúng ta không ai lường trước những rủi ro trong cuộc sống nên rất cần bảo hiểm sức khỏe và tai nạn để giảm bớt gánh nặng chi phí, tuy nhiên cần lựa chọn công ty uy tín để mua bảo hiểm cho phù hợp.

Cuộc sống con người luôn xảy ra những bất trắc, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cũng như không lường trước được những tai nạn có thể ập đến bất ngờ. Nhưng bạn có thể phòng tránh và hạn chế các rủi ro đó bằng việc mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người.

Những công ty bảo hiểm sức khỏe và tai nạn uy tín

Hiện nay có 3 công ty có sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn được khách hàng phản hồi tích cực và uy tín hàng đầu sau đây:

1. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn Bảo Việt (bảo hiểm tai nạn con người 24/24)

Rủi ro bảo được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật thân thể tai nạn trong sinh hoạt, trong giao thông hoặc trong khi làm việc tại các nhà máy, công trình, công trường xây dựng…

Những đối tượng được bảo hiểm là công dân Việt nam từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam. Tuy nhiên loại trừ các đối tượng bị bệnh thần kinh và những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Các gói bảo hiểm mà khách hàng có thể lựa chọn gồm:

Gói sản phẩm Phí đóng/năm/người Quyền lợi
Gói 1:

20.000.000đ

56.000đ
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 20.000.000đ.
 • Quyền lợi tử vong do thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20.000.000đ.
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Bồi thường theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của bảo hiểm Bảo Việt.
Gói 2:

30.000.000đ

84.000đ
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 30.000.000đ.
 • Quyền lợi tử vong do thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 30.000.000đ.
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Bồi thường theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của bảo hiểm Bảo Việt.

Gói 3:

50.000.000đ

140.000đ
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi tử vong do thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 50.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỷ lệ áp dụng trong trường hợp thương tật đó.
Gói 4: 80.000.000đ 224.000đ
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi tử vong do thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 80.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỷ lệ áp dụng trong trường hợp thương tật đó.
Gói 5: 100.000.000đ 280.000đ
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi tử vong do thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50.000.000đ.
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 100.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỷ lệ áp dụng trong trường hợp thương tật đó.

2. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn BIC (bảo hiểm tai nạn con người 24/7)

Đối tượng tham gia bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam có độ tuổi từ 1 – 65 tuổi, trừ những người bị mắc bệnh tâm thần, phong; người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; người đang trong thời gian điều trị thương tật.

Với 3 chương trình bảo hiểm khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình với các quyền lợi hấp dẫn:

Quyền lợi bảo hiểm Chương trình A Chương trình B Chương trình C
Mức bồi thường Phí đóng/năm/người Mức bồi thường Phí đóng/năm/người Mức bồi thường Phí đóng/năm/người
Chết hoặc thương tật toàn bộ/ bộ phận vĩnh viễn 50.000.000đ 90.500đ 100.000.000đ 181.000đ 200.000.000đ 362.000đ
Chi phí y tế 20.000.000đ 315.000đ 30.000.000đ 472.000đ 40.000.000đ 630.000đ
Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện/ ngày (tối đa 60 ngày/năm) 20.000.000đ 15.000đ 30.000.000đ 22.000đ 40.000.000đ 30.000đ
Tổng phí: 420.000đ Tổng phí: 675.000đ Tổng phí: 1.022.000đ

Những công ty bảo hiểm sức khỏe và tai nạn uy tín

3. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn Bảo Minh

Đối tượng được tham gia bảo hiểm gồm mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 1 – 70 tuổi loại trừ các đối tượng:

 • Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Với bảo hiểm tai nạn, người được bảo hiểm bị tổn thương thân thể do tai nạn mà tổn thương thân thể này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến chết, thương tật thân thể trong vòng 24 tháng hay làm phát sinh các chi phí y tế, Bảo Minh sẽ trả tiền bảo hiểm theo các mục sau:

Rủi ro bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
Chết Toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Thương tật bộ phận vĩnh viễn Tỷ lệ % của số tiền bảo hiểm. Tỷ lệ % của thương tật quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật.
Mất giảm thu nhập Là tiền lương bị mất trong thời gian điều trị thương tật toàn bộ tạm thời hay số tiền trên hợp đồng bảo hiểm, tùy số tiền nào thấp hơn. Tiền bảo hiểm trả cho trường này không quá thời gian đã chọn trong bảo hiểm
Chi phí y tế Chi phí y tế cần thiết cà hợp lý để điều trị tổn thương thân thể do tai nạn, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe thì chia quyền lợi theo từng gói bảo hiểm nhỏ gồm bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm chi phí y tế, chi phí điều trị nộ trú, bảo hiểm điều trị nha khoa và bảo hiểm điều trị mắt. Với từng loại người được bảo hiểm được hưởng các quyền lợi khác nhau theo từng nhóm riêng biệt.

Mỗi công ty lại có cách phân chia về quyền lợi bảo hiểm và mức phí đóng khác nhau. Vì thế các bạn nên nghe tư vấn kĩ lưỡng để chọn gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp để tránh trường hợp khi xảy ra rủi ro và để biết mình có được đền bù thỏa đáng hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *