TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mà người tham gia sẽ đóng những khoản phí định kỳ trong một thời gian thỏa thuận trước vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lý.

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm chi trả một khoản tiền như đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như một sự đảm bảo, bảo vệ tài chính, một hình thức tiết kiệm và mang tính chất tương hỗ, do đó đây là kênh duy nhất kết hợp được bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn…

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có rất nhiều các sản phẩm bảo hiểm, do đó để phân loại bảo hiểm người ta chia ra các loại hình bảo hiểm sau:

A. Theo phương thức tham gia bảo hiểm

1. Bảo hiểm cá nhân

Là loại bảo hiểm thực hiện dưới hình thức người tham gia bảo hiểm là cá nhân, theo đó cá nhân tự nguyện tham gia 1 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm. Với bảo hiểm này, người được bảo hiểm chính có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng 1 hợp đồng.

2. Bảo hiểm nhóm

Là loại bảo hiểm theo hình thức tập thể có kèm theo danh sách cá nhân là người được bảo hiểm. Thường là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm như Điểm tựa hưu trí của Manulife, Bảo hiểm hưu trí của Bảo Việt Nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

B. Theo mức độ rủi ro bảo hiểm

Có 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản là bảo hiểm trong trường hợp tử vong, bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm sinh kỳ, theo đó các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm đều xuất phát từ 3 loại này.

1. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong

Đây là loại hình phổ biến nhất trong bảo hiểm nhân thọ và được chia làm 2 loại:

– Bảo hiểm trường hợp tử vong loại 1: Là loại hình bảo hiểm được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Bảo hiểm tử vong còn được gọi là bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn.

Với loại hình bảo hiểm này, nếu cái chết không xảy ra trong thời gian đó thì người được bảo hiểm không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào. Ngược lại, nếu có cái chết xảy ra trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi được chỉ định.

Bảo hiểm tử kỳ có các loại hình bảo hiểm như: Bảo hiểm tử kỳ cố định; Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục; Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi; Bảo hiểm tử kỳ giảm dần; Bảo hiểm tử kỳ tăng dần…

Đặc điểm của bảo hiểm trường hợp tử vong loại 1:

 • Thời hạn bảo hiểm được xác định.
 • Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm mang tính tạm thời.
 • Mức phí BH thấp vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được bảo hiểm.

Mục đích để đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất; Bảo trợ cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn; Thanh toán các khoản nợ nần về những khoản vay hoặc thế chấp của người được bảo hiểm.

– Bảo hiểm trong trường hợp tử vong loại 2: Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm mà thời gian bảo hiểm không xác định và số tiền bảo hiểm được chi trả cho người thừa kế khi người được bảo hiểm chết. Hiện nay loại hình bảo hiểm này còn đảm bảo chi trả cho người được bảo hiểm ngay khi họ sống đến 99 tuổi như bảo hiểm Prudential, bảo hiểm manulife có 4 sản phẩm mới ra, ACE Life Việt Nam có Bảo hiểm trọn đời …

Bảo hiểm trọn đời có các loại hình như: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng phí liên tục; đóng phí một lần; quy định số lần đóng phí; hay Bảo hiểm nhân thọ trọn đời phi lợi nhuận; có tham gia chia lợi nhuận…

Đặc điểm của bảo hiểm trong trường hợp tử vong loại 2:

 • Số tiền bảo hiểm trả 1 lần khi người được bảo hiểm chết.
 • Thời hạn bảo hiểm không xác định.
 • Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm cao hơn so với sinh mạng có thời hạn vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra nên số tiền bảo hiểm chắc chắn phải chi trả.

Mục đích để đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình và bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau hay lo cho con cái khi con trưởng thành.

2. Bảo hiểm sinh kỳ

Là loại hình bảo hiểm nhân thọ mà người bảo hiểm cam kết chi trả những khoản tiền đều đặn trong một khoản thời gian xác định hoặc trong suốt cuộc đời người tham gia bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán thì sẽ không được chi trả bất kỳ một khoản tiền nào.

Đặc điểm của bảo hiểm hiểm sinh kỳ:

 • Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết.
 • Phí bảo hiểm đóng một lần.
 • Nếu trợ cấp định kỳ đến khi chết thì thời gian không xác định.

Mục đích để đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hay khi tuổi cao sức yếu; Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi già; Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm, số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến đáo hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm được xác định trước. Bảo tức sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp này gồm cả yếu tố rủi ro và tiết kiệm đan xen nhau vì thế nó được áp dụng rộng rãi hầu hết ở các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp:

 • Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được BH bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm xác định (thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm…).
 • Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.
 • Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia.

Mục đích để đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân, hơn nữa là tạo lập quỹ giáo dục cho con cái, lập quỹ tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, hưu trí khi về già, trả nợ khi không còn khả năng tài chính…

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

C. Theo thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Theo thời hạn hợp đồng thì có những sản phẩm bổ sung đi kèm cho sản phẩm chính, đây là những sản phẩm có thời hạn chỉ 1 năm, hết 1 năm lại tái tục hợp đồng như bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, trợ cấp nằm viện, bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *