TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Chủ đầu tư hay người mua nhà phải mua bảo hiểm chung cư?

Theo quy định, đối tượng bảo hiểm chung cư bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ… nhưng chủ đầu tư hay người mua chung cư phải mua bảo hiểm này?

Từ ngày 15/4/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được thay thế và quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018.

Theo Nghị định mới này, việc mua bảo hiểm cháy, nổ với các công trình nhà ở, dân sinh, trong đó bao gồm cả chung cư là mang tính bắt buộc và đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Chủ đầu tư hay người mua nhà phải mua bảo hiểm chung cư?

Chủ đầu tư hay người mua nhà phải mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

Pháp luật đã quy định người mua nhà (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân) phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ đầu tư chung cư là người đại diện thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ tại chung cư thuộc về chủ đầu tư và người mua nhà có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Không mua bảo hiểm chung cư sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Điểm a, Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy nêu rõ, nếu cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định thì sẽ bị xử phạt tiền từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định cụ thể mức phí mua bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà chung cư như sau: Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0,05%/năm; nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0,1%/năm. Ví dụ một căn hộ không có hệ thống chữa cháy, giá trị căn hộ 1 tỷ đồng thì phải đóng phí bảo hiểm là 1 triệu đồng/năm.

Trên thực tế, mức phí bảo hiểm trước hết xác định đây là số đông bù cho số ít nhưng phải đảm bảo tính xã hội. Quy định pháp luật chỉ mang tính hành chính và không mang tính xã hội sẽ không được người dân ủng hộ.

Cụ thể về việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với chung cư như sau: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì liên quan đến lợi nhuận; đối với cơ quan, tổ chức được xác định là chi phí hợp lý, tuy nhiên đối với người dân được xác định là khoản tiêu dùng.

Vì thế, theo quy định này cơ quan bảo hiểm đang được lợi rất nhiều. Ví dụ trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.000 khu nhà chung cư và mỗi nhà chung cư có khoảng 200 đến 300 căn hộ, tuy nhiên tỷ lệ cháy nổ nhà chung cư trong một năm rất thấp (khoảng dưới 10%). Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm nhà sẽ có lợi nhuận lớn khi con số mua bảo hiểm và con số doanh nghiệp bảo hiểm chi trả chênh lệch hàng nghìn lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *